Fasadna mrežica za armiranje

Fasadna mrežica za armiranje zaključnega sloja fasad.

50 m2/rola

145 g

Mrežica za armiranje, pletena ... 0,70 €/m2

0,70 €/m2